Діішов висновку, що хвостики в Тюрських кириллицях -- це те що називається "ані роз'уму ані фантазії": аби причепити якусь "діакритику". Що можна зробити: Н̈н̈(з двома крапками) ---- Ññ К̊к̊(з кружечком) ---- Qq Ж̇ж̇(з крапкою) ---- Jj Жж(без крапки) ---- Cc(хоча напр. в Казаській це буде Jj) Ґґ(з гичкою) ---- Gg Гг(без гички) ---- Ğğ Про всяк випадок, малюнок, як приблизно(а то там й Гг якась крива) це має виглядати: Гуляти так гуляти! Ѣѣ ---- Ee(бѣр) (в Кримськотатарській Ьь ---- İi(бьр), Єє ---- Ee) Ъъ ---- Iı Ыы ---- Ÿÿ (abÿ) Її ---- İi (äbi) Оо ---- Оо Өө ---- Öö Аа ---- Aa Ѧѧ ---- Ää Уу ---- Uu Ѫѫ ---- Üü (Ээ ---- Əə) (Як-що вони не короткі, Ии --- Iı, Її --- İi) (В Кримськотатарській Іі -- Ïï) Ѵѵ(іжиця) ---- Ww Вв ---- Vv (чергува͡ння Ѵѵ/Вв(Ww/Vv) служить виключно для підкресле͡ння сингармонізму) '(апостроп) ---- Hh(Ĥĥ в Кримськотатарській) (Ѯ ѯ ---- Þþ(аАйн або гамза) Zz("земля") ---- Zz Л̊л̊ ---- Ll Лл ---- Ĺĺ (Р̆р̆ ---- Ŕŕ, Н̆н̆ ---- Ńń, Д̆д̆ ---- Đđ, Т̆т̆ ---- T'ť) (С̆с̆ ---- Śś, Z̆z̆ ---- Źź) (Г̆г̆ ---- Ĝĝ(Турецьке "yımşaq ğ" там де воно не звучить як [й]) Йнші літери Бб ---- Bb Дд ---- Dd Фф ---- Ff Xx ---- Xx(Hh в Кримськотатарській) Кк ---- Kk Мм ---- Mm Нн ---- Nn Пп ---- Pp Рр ---- Rr Сс ---- Ss Шш ---- Şş Тт ---- Tt Йй ---- Yy заперече͡ння позначається титлом зверху літери, попри те що ориґинальна функція титла -- знак скороче͡ння, чи (як у нащому випадку) -- знак числового значе͡ння літери Коротше кажучи:
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Àà Aa(А҃а҃) Аа
Àà Ää(Ѧ҃ѧ҃) Ѧѧ
BbБб
CcЖж
ÇçЧч
DdДд
ĐđД̆д̆
Èè Ee(Ѣ҃ѣ҃ або Є҃є҃) Ѣѣ або Єє
ƏəЭэ
FfФф
GgҐґ
Ğğ/ĜĝГг/Г̆г̆
Xx/HhХх
Hh/Ĥĥ'
Ìì İi(Ь҃ь҃ або Ї҃ї҃) Ьь або Її
Ìì Iı(Ъ҃ъ҃ або И҃и҃) Ъъ або Ии
ÏïІі
JjЖ̇ж̇ або Жж
KkКк
LlЛ̊л̊
ĹĺЛл
MmМм
NnНн
ÑñН̈н̈
ŃńН̆н̆
Òò Oo(О҃о҃) Оо
Òò Öö(Ө҃ө҃) Өө
PpПп
QqК̊к̊
RrРр
ŔŕР̆р̆
SsСс
ŚśС̆с̆
ŞşШш
TtТт
ŤťТ̆т̆
Ùù Uu(У҃у҃) Уу
Ùù Üü(Ѫ҃ѫ҃) Ѫѫ
VvВв
WwѴѵ
YyЙй
Ỳỳ Ÿÿ(Ы҃ы҃) Ыы
ZzZz
ŹźZ̆z̆
ÞþѮѯ
||